روز ۷ مهرماه در تقویم کشور برای تقدیر از رشادت های آتش نشانان به عنوان روز ملی آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است.سازمان های آتش نشانی با هدف نجات جان و اموال انسان ها تشکیل شده اند، بنابراین یک آتش نشان قادر است در بحرانی ترین شرایط محیطی و زیان آورترین و سخت ترین شرایط کاری به یاری حادثه دیدگان بشتابد.آتش نشانان در محیط های پر مخاطره آمیز و از جمله انفجار ها و حریق های گسترده به امدادرسانی و عملیات می پردازند و آتش نشانی جزء یکی از مشاغل سخت به شمار می آید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار