قریب به ۵ هزار هکتار از اراضی استان زنجان در سال جاری زیر کشت محصول گوجه فرنگی رفته است و پیش بینی می شود از سطح مذکور ۲۸۰ هزار تن محصول برداشت شود. در این بین شهرستان زنجان با سطح زیر کشت ۳ هزار هکتاری گوجه فرنگی در این روز ها در حال برداشت محصول از مزارع است
سرخط اخبار