جواد صلاحی گفت: در حال حاضر برای اینکه سهام هپکو به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود باید مصوبه هیات وزیران صادر شود که در شرایط کنونی کارهای آن در حال انجام است و در مرحله فرایند ارزیابی کارشناسی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، با توجه به اینکه شرکت هپکو در سال های گذشته کش و قوس فراوانی داشته و در آن زمان نه تنها نیروی انسانی این شرکت مطالبات معوق داشتند حتی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی نیز بود. این اتفاق که در نتیجه یک واگذاری غیراصولی رخ داده با واکنش های زیادی از سوی کارشناسان همراه بوده، از این رو با توجه به اینکه دولت در تحریم اقتصادی قرار دارد و نمی تواند بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات را از طریق تحریم ها وارد کند پیشنهاد شده بار دیگر این شرکت به دولت برگردد. حال برای آگاهی از جزئیات وضعیت این شرکت با سخنگوی کمیته بررسی واگذاری هپکو گفتگو کرده ایم که در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛
پیش از این رئیس سازمان خصوصی سازی طی نامه ای که در شبکه های مجازی دست به دست می شد اعلام کرده بود که این مجموعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است، آیا صحت دارد؟
یک ماه پیش در فضای مجازی نامه رئیس سازمان خصوصی سازی منتشر شده بود مبنی بر اینکه شرکت هپکو با وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد، اما واقعیت این است که هنوز این واگذاری انجام نشده است.
در حال حاضر واگذاری شرکت هپکو به وزارت صنعت معدن و تجارت در چه مرحله است و آیا این موضوع بر مبنای بررسی کارشناسی تصمیم گیری شده است؟
واگذاری هپکو به بخش خصوصی تاکنون دوباره انجام شده، اما متاسفانه تجربه ناموفقی بوده است، به همین دلیل از سال گذشته سهام هپکو در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و در شرایط کنونی فرایند واگذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت را طی می کند.
در شرایط کنونی که این شرکت در شرایط خوبی به سر نمی برد، هدف از این واگذاری چیست و آیا می ...

سرخط اخبار