ایتنا- گوگل با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی دو قابلیت جدید و کاربردی به نام های Smart Fill و Smart Cleanup را به نرم افزار شیتز می افزاید.

گوگل با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی دو قابلیت جدید و کاربردی به نام های Smart Fill و Smart Cleanup را به نرم افزار شیتز می افزاید.
به گزارش ایتنا و به نقل از engadget، برنامه های صفحه گسترده مانند مایکروسافت اکسل و گوگل شیتز برای افرادی که با فرمول ها آشنایی کامل دارند بسیار کاربردی هستند اما یادگیری زیروبم این نرم افزارها می تواند بسیار زمان بر باشد. گوگل به همین منظور برای کسانی که به صورت محدود از این نرم افزار استفاده می کنند دو قابلیت جدید ارائه کرده است که با استفاده از آن می توان در زمان صرفه جویی کرد.
اولین قابلیت که Smart Fill نام دارد صفحه ای را از قابلیت Smart Compose در جیمیل و داکز انتخاب می کند. زمانی که Smart Fill الگوی مصرفی را تشخص می دهد تلاش می کند که به صورت خودکار آن بخش از سند را تکمیل کند. کته مهم در رابطه با این قابلیت آن است که این کار را به جای افزودن داده بدون ورودی کاربر با ساخت یک فرمول انجام می دهد.
به این ترتیب شما می توانید شما می توانید در صورت لزوم پیشنهادها را تنظیم کنید و به این ترتیب روی نحوه انجام این کار کنترل داشته باشید. علاوه بر این شما می توانید با استفاده از این قابلیت نحوه عملکرد فرمول ها در شیتز را متوجه شوید و در آینده به تنهایی از تنها استفاده کنید.
قابلیت دیگری که به این نرم افزار افزوده خواهد شد Smart Cleanup نام دارد. همان طور که از نام Smart Cleanup برمیاید، این قابلیت سطرهای تکراری و سایر مشکل های قالب بندی را شناسایی کرده و به کاربر راهی برای حل تنها پیشنهاد می دهد. البته عرضه این قابلیت ها تا حدی زمان بر است اما گوگل تصمیم گرفته است که قابلیت Smart Fill ...

سرخط اخبار