گفت وگوی حاضر حاصل چندین نشست و جلسه دوستانه و صمیمی با استاد شجریان بین سال های ۹۳ تا ۹۴ است. در واقع آخرین ملاقات به چند روز قبل از سفر استاد به آمریکا و انتشار خبر بیماری شان در نوروز ۹۵ بازمی گردد.

به گزارش ایمنا ، بعد از آن سفر، دیگر استاد در هیچ مصاحبه و گفت وشنیدی حضور پیدا نکرد و به عبارتی این گفت وگو آخرین مصاحبه استاد قبل از بیماری شان محسوب و به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان منتشر شده است.
روزنامه شرق در آستانه هشتادمین زادروز محمدرضا شجریان گفت وگویی منتشرنشده با خسرو آواز ایران را منتشر کرد که در زیر می آید:
درآمد:
«به سکوت سرد زمان
به خزان زرد زمان
نه زمان را درد کسی
نه کسی را درد زمان
بهار مردمی ها طی شد
زمان مهربانی دِی شد
آه از این دم سردی ها خدایا» (جواد آذر)
گفتن و نوشتن درباره محمدرضا شجریان چون وصف خورشید کاری عبث و بیهوده است؛ او نه فقط خواننده و هنرمندی تمام عیار در آواز و موسیقی، خوشنویسی، مبتکر و مبدع ساز و در واقع مجموعه مراد در هنر است که پدیده ای آسمانی و موهبتی الهی برای فرهنگ ایران و ایرانی به شمار می رود. شجریان همان نغمه ساز باغ بی برگی ماست؛ هم او که در این فضای فرهنگی، خود باغی آباد و پرثمر بوده و هماره منبع امید و جوشش برای اهل هنر!
سترگی و استواری او چنان است که در پرتو شعاع نورانی اش هر ذره ای نمایان می شود.
گفت وگوی حاضر حاصل چندین نشست و جلسه دوستانه و صمیمی با استاد شجریان بین سال های ۹۳ تا ۹۴ است؛ در واقع آخرین ملاقات ما به چند روز قبل از سفر استاد به آمریکا و انتشار خبر بیماری شان در نوروز ۹۵ بازمی گردد… بعد از آن سفر، دیگر استاد در هیچ مصاحبه و گفت وشنیدی حضور پیدا نکرد و به عبارتی این گفت وگو آخرین مصاحبه استاد قبل از بیماری شان محسوب و به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان منتشر می شود.
مباحث مطرح شده در این مقال، گزیده ای از ساعت ها هم صحبتی با این استاد بی بدیل موسیقی ...

سرخط اخبار