حضور مقتدی صدر در بیت رهبر معظم انقلاب، چه معنایی دارد؟

خبر آنلاین پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۶:۳۳
فرید مدرسی در روزنامه ایران نوشت:حضور مقتدی صدر (سیاستمداری رهبرگونه برای برخی شیعیان عراق که او را «سید القائد» صدا می زنند) در مراسم شام غریبان بیت رهبر معظم انقلاب، سیاستمداران عراقی را شوکه کرد؛ البته عادت دارند به رفتارهای شوک آور او اما انتظار نداشتند طرفِ ایرانی مقدمات حضور را فراهم کند.

اما رسانه هایِ رسمیِ ایرانی به این حضور همچون دیگر اخبار دیدارهای رهبران منطقه با حضرت آیت الله خامنه ای نگریستند و این دیدار را همچون دیدار رهبران یمنی، حماس، حزب الله لبنان و بشار اسد دانستند که قیاسی مع الفارق است و نشانی از عدم آشنایی با این اتفاق بزرگ و متفاوت دارد.
تفاوت و اهمیت آن به معنای افضل بودن آن نسبت به سایر دیدارها نیست، بلکه چگونگی امکان پذیری آن همچون سایر دیدارها نیست و آنچنان طبیعی نبود. این حضور می تواند نقطه عطفی باشد که کانون تغییر استراتژی ایران در عراق شود و موجب دگرگونی تحولات سیاسی عراق گردد؛ البته می تواند، نه اینکه قطعاً رخ می دهد. رخ دادن آن به انگیزه و اقدامات آتی مقتدی صدر، ایران، دولت کنونی عراق، سیاستمداران عراقی نزدیک به ایران، افکار نخبگان و جامعه عراق و از آن مهم تر، اجرایی شدن اصول مصرح مرجعیت اعلای نجف بستگی دارد.
اما صرف همین حضور در بیت رهبری تأثیراتی دارد که کنش های آتی مقتدی صدر می تواند بر عمق و استحکام آن بیفزاید و پس از آن تصمیمات کارگزاران ایرانی، می تواند آن را استمرار بخشد. البته کنش های آتی مقتدی و ایران، بدون توجه به اصولِ مانیفست گونه نجف و افکار عمومی جامعه عراق نمی تواند پایدار باشد؛ اکنون هم برخی جریان های سیاسی عراق هم تمایل به این استمرار روابط ندارند و نمی خواهند این حضور را باور کنند.
این جریان ها تنها مخالفان جمهوری اسلامی ایران و مؤتلفان کشورهای معارض ایران نیستند که قطعاً آنان بشدت به هم ریختند، بلکه می تواند همپیمانان قدیمی و کنونی ایران را هم در برگیرد که باید آنان را نسبت این تغییر استراتژی (یا شاید تاکتیک) آگاه کرد و آنان را قانع نمود که همچنان در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار