سرخط فارس| اعتراض پزشکان به افزایش تعداد پزشکان!

فارس نیوز سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲
موافقان و مخالفان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی چه می گویند؟
سرخط اخبار