هاشم صیامی در انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی ثبت نام کرد.

به گزارش ایسنا، در روزهای پایانی ثبت نام از کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی، هاشم صیامی، دبیر سابق این فدراسیون نیز ثبت نام کرد. او در دوره ریاست مجید کیهانی، دبیر فدراسیون بود.
ثبت نام از کاندیداهای ریاست دوومیدانی از ۶ مرداد ماه آغاز شده و تا ۲۰ مرداد به مدت ۱۰ روز کاری ادامه دارد. تاکنون مجید کیهانی، حبیب الله دشتی، محمدرضا محققی، روح الله محمدی، مصطفی زرین افضل و هاشم صیامی ثبت نام کرده اند.

سرخط اخبار