مقالات چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱ آذر ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی در شهر تهران برگزار شده است.در این رویداد ۲۲۴ مقاله شامل ۲۲۸ صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است:
- wound healing
- wound
- wound dressing
- diabetic foot ulcer
- pressure ulcer
- skin
- chitosan
- healing
- rat
- electrospinning
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت به صورت زیر می باشد:
۱. Effect of Mesenchymal Stem Cells and Chicken Embryo Extract on Flap Viability and Mast Cells in Rat Skin Flaps
۲. The effect of topical quercetin loaded liposome on pressure ulcer healing in rats
۳. Knowledge, attitue and practice among nurses concerning pressure ulcer prevention and its relationship with some demographic characteristics
۴. Cyanidin 3-O-glucoside Induces Apoptosis on Osteosarcoma Cells through Upregulation of PPARγ and P21: An In vitro Study
۵. Absorbable surgical suture manufacturing capability with pharmaceutical and antibacterial properties of aquatic waste
۶. New diagnostic methods, using information technology in the diagnosis and treatment of women s neoplastic malignant ulcers
۷. Evaluation of diabetic foot syndrome and factors affecting the development ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.