علی فریدونی عکاس جنگ از تجربیات و خاطرات خود در سال های دفاع مقدس می گوید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار