ما با سلاح هسته ای مخالفیم

دفتر مقام معظم رهبری پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳
سرخط اخبار