واحد های عرضه پوشاک با نشان تجاری بدون مجوز زیر ذره بین

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۷
طرح برخورد با فروشندگان پوشاک با نشان تجاری بدون مجوز اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از اجرای طرح برخورد با فروشندگان پوشاک با نشان تجاری بدون مجوز در آینده نزدیک خبر داد .
حمیدرضا خشنود با اشاره به آغاز اجرای این طرح از 10 روز آینده به منظور حمایت از تولید داخل گفت :اجرای این طرح سبب جلوگیری از سوء استفاده سودجویان در بازار و کاهش عرضه پوشاک نامرغوب می شود .
وی گفت: این طرح با هماهنگی و تعامل سازمان صمت و بازرسی اصناف ، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و تعزیرات حکومتی اجرا می شود .
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از شناسایی 20 فروشگاه متخلف که پوشاکشان را با نشان تجاری غیر مجاز ارئه می کنند خبر داد.