آلودگی هوای کرمان در چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ به ۲۸ برابر حد مجاز خود رسیده و باعث تعطیلی ادارات شهر کرمان شد.
سرخط اخبار