«روزنامه نگاری تحقیقی و فسادستیز و عدالتخواه» موضوع گفتگو در برنامه تلویزیونی مکث است که دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۷:۳۰ با حضور مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان و هفته نامه صبح پخش می شود.

به گزارش مشرق ، مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان و هفته نامه صبح، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۷:۳۰ به شبکه سوم سیما می رود و مهمان برنامه تلویزیونی «مکث» خواهد بود. 
در این برنامه که نادر طالب زاده مجری کارشناس است، «روزنامه نگاری تحقیقی و فسادستیز و عدالتخواه» موضوع بحث است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار