ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بالغ بر ۲۴میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است.

به گزارش مشرق، لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور که صبح امروز توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در بخش ماده واحده بالغ بر ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بالغ بر ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است.
بودجه عمومی ۹۲۹,۸۲۱ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه ها ۸۸ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱,۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
در لایحه بودجه سال آینده کل کشور به گفته رئیس جمهور، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارمندان از ۳ به ۴ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق کارمندان از ۲.۸ به ۳.۵ میلیون تومان، پیش بینی ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش فقر مطلق و ۲ برابر شدن بودجه بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
متن ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک: اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
پیوست شماره سه: بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام شده و بودجه مناطق آزاد تجاری - صنعتی
پیوست شماره چهار (قسمت اول): بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده
(دستگاه های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار