اعتبار قنات های تفرش دوبرابر می شود

تابناک پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۶
مدیر کل جهاد کشاورزی استان مرکزی از افزایش دوبرابری اعتبار قنات های تفرش خبرداد.

تابناک مرکزی- آنجفی مدیر کل جهاد کشاورزی استان مرکزی در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان تفرش گفت: و به قنات های شهرستان تفرش دوبرابر سال گذشته اعتبار تعلق خواهد گرفت.
آنجفی افزود: شهرستان تفرش ۲۲۰ قنات دارد که ۲۴ قنات آن در سیل اخیر آسیب دیده اند و اصلاح و ترمیم قنات های تفرش در الویت خواهد بود.
آمره مدیر عامل آب منطقه ای استان مرکزی هم گفت: برای تامین آب مرغداری روستای دل آرام تفرش اجازه حفر چاه با تعیین موقعیت ژئوفیزیک یا بازسازی چشمه های آن ناحیه را می دهیم.
آمره با اشاره به اینکه به بند های سنتی مجوز پمپاژ تعلق نمی گیرد افزود: ۴ بندی که در اثر سیلاب آسیب دیده اند به صورت موقت و با نظر کارشناسی اجازه استفاده از پمپاژ را دارند.
ضرورت استفاده از آبیاری کم فشار در تفرش
حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش درجلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان براستفاده درست وصحیح ازمنابع خدادادی تاکید کردو گفت: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی تفرش (کوهستانی بودن) امکان استفاده از آبیاری تحت فشارمیسرنبوده وبایدازسیستم آبیاری کم فشاربهره برد ودر این راستا دولت تسهیلات ویژه دربخش آبیاری نوین پرداخت می کند ومتقاضیان میتوانندازاین تسهیلات استفاده نمایند.
فراهانی با بیان اینکه بخش های کشاورزی وغیره شهرستان تفرش درسیل اخیر دچارصدماتی شدند که میطلبد مسئولین ذیربط نگاه ویژه به این موضوع داشته باشند، تخصیص اعتباروخودیاری را جهت لایروبی قنوات وکانال های آب کشاورزی ضروری دانست و خواستار همیاری اهالی روستا های بخش مرکزی در این خصوص شد.
وی با تاکید بر تامین نهاده های دامی وزنبورداران اضافه کرد:با توجه به تاکید مسئولان کشوربرلزوم حمایت ازکشاورزان و ...