جهاد در تولید اقلام بهداشتی بی وقفه ادامه دارد از دوخت ماسک های مصرفی تا تولید مواد ضدعفونی کنند.
سیما نفر گزارش می دهد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار