اعتمادآنلاین| علی الهیار ترکمن معاون وزارت آموزش و پرورشدرباره ثبت تقاضای تغییر کاربری 1.5 میلیون مترمربع از مدارس دولتی آن هم در شرایط نیاز شدید کشور به فضای آموزشی اظهار کرد: مدرسه فروشی اصلاً در برنامه های وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد ما اگر در شدیدترین وضعیت کسری بودجه هم باشیم و نتوانیم مطالبات را پرداخت کنیم به تنها چیزی که فکر نمی کنیم فروش املاک است حالا این املاک می تواند شامل مدارس و سایر فضاهای در اختیار آموزش و پرورش باشد.
وی افزود: هم اکنون مهمترین تعهد ما، پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان است و دنبال راه های قانونی و جایگزین هستیم که دولت می تواند در قالب سازوکارهای بودجه سال 99 از آن استفاده کند تا به نوعی جایگزین ماده 21 ضوابط اجرایی قانون بودجه شود.
معاون برنامه یزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: شاید تعداد بازنشسته های دستگاهی کم باشد و بتواند از ظرفیت ماده 21 استفاده کند یا ملک کوچکی داشته باشد و بفروشد تا از آن طریق پاداش پایان خدمت را پرداخت کند.
الهیار ترکمن ادامه داد: آموزش و پرورش مدرسه را متعلق به جامعه می داند و به نمایندگی از جامعه، عهده دار مالکیت مدرسه بوده و کارها را انجام می دهد، اصلاً مدرسه را در مالکیت 100 درصدی خود نمی دانیم که به فروش آن فکر کنیم به همین دلیل برای هیچ کدام از تعهدات مالی خود حتی در شدیدترین وضعیت کسری بودجه سراغ مدرسه فروشی نمی رویم.
وی گفت: از سوی دیگر وظیفه عقلی و قانونی برای مولدسازی ظرفیت های آموزش و پرورش برعهده داریم، این وزارتخانه جزو دستگاه هایی است که از لحاظ دستیابی به فضا و ابنیه جزو 5 دستگاه نخست کشور است و تعداد املاک و مستغلاتش زیاد است؛ ...

سرخط اخبار