عکس: پراید عجیب با روکش چمن

خبر خودرو پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱

پراید عجیب با روکش چمن در نمایشگاه بین المللی تهران که نگاه ها را به سوی خود جلب کرده است.