تهران - ایرنا - براساس آخرین نتایج پژوهش نظرسنجی مؤسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی، ۶۲ درصد از متقاضیان دریافت بیمه بیکاری مجددا مشغول به کار شده اند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، این نظرسنجی با هدف دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت متقاضیان دریافت بیمۀ بیکاری در شرایط شیوع ویروس کرونا و میزان رضایت از خدمات ارائه شده در حوزه بیمه بیکاری و فرآیندهای مرتبط در دو فاز جداگانه، (شهریور و مهرماه ۱۳۹۶) در سطح استان های کشور صورت گرفت.
جامعه آماری این نظرسنجی بیش از هفتصد هزار نفر از بیکارشدگان متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری بود که در سامانه سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی ابتدای اسفند ۱۳۸۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۶ ثبت نام کرده بودند.
این پژوهش با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد.
هدف اصلی پژوهش در شهریور ماه ۱۳۹۶ دستیابی به تصویری از وضعیت اقتصادی و رفاهی بیکارشدگان و میزان رضایت آنان از خدمات ارائه شده در این حوزه بود که با حجم نمونه ۱۱۱۳ نفر در تمامی استان های کشور انجام پذیرفت.
متقاضیان بیمه بیکاری در این فاز، در دو گروه اصلی طبقه بندی می شدند.نخست، کسانی که از زمان ثبت درخواست بیمه بیکاری، بیکار مانده و دوم، کسانی که پس از ثبت این درخواست، مجددأ مشغول به کار شده اند. فاز دوم این پژوهش به فاصله ده روز از فاز اول، با حجم نمونۀ ۱۰۵۶ نفر و مجددا در سطح تمامی استان های کشور، در مهرماه ۱۳۹۶ انجام گرفت.
هدف اصلی از انجام پژوهش دوم نیز یافتن پاسخ دقیق به سؤال «میزان بازگشت به کار بیکارشدگان» (متقاضیان بیمه بیکاری در دوران شیوع ویروس کرونا) بود.
نتایج این نظرسنجی ها نشان می دهد،۲۷ درصد از بیکارشدگان قرارداد شغلی دائم داشته و قرارداد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار