چه کسانی مخالفان دیدگاه خود را خائن می خوانند؟

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۷:۵۵
چه کسانی مخالفان دیدگاه خود را خائن می خوانند؟
روز ۵ شنبه رهبرمعظم انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان نسبت به خائن خواندن یکدیگر درباره کنوانسیون های بین المللی اخطار دادند. حال سوال اینجاست چه کسانی مخالفان خود را خائن خواندند؟

فقط کافی است موضوع یا نظری را مخالف تفکر خود ببینند تا سیل برچسب ها را نسبت دهند و خائن بخوانندش؛ اوج این برچسب زنی ها را می توان در ماجرای تصویب لوایح چهارگانه دید. مخالفان این لوایح برای بیان مخالفتشان از هیچ تلاشی فروگذاری نکردند و هر تریبونی که به دست آوردند حامیان FATF را خائن خطاب کردند. این آش آنقدر شور شد که حتی ائمه جمعه بی طرفی تریبون نماز جمعه را هم فراموش کردند و هفته ای نبود که از این لوایح و متهم کردن حامیانش نگویند.
این رویه آنقدر شدت پیدا کرد که رهبرمعظم انقلاب هم نسبت به آن انتقاد کردند. ایشان در دیدار با اعضای مجلس خبرگان فرمودند:«وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و مخالفان استدلالها و دیدگاههای خود را مطرح می کنند دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند . »
حال نگاهی می اندازیم به اظهارات اخیر درباره لوایح پالرمو و Cft ببینیم در این مدت چه کسانی مخالفان خود را خائن معرفی کردند؛
نام شخصیت
اظهار نظر
احمد علم الهدی/ امام جمعه مشهد
*نمایندگان مجلس بدانند چه چیزی را تصویب می کنند و به چه چیزی تن ...

[ مشاهده متن کامل چه کسانی مخالفان دیدگاه خود را خائن می خوانند؟ پارسینه ]