سردار شهید احمد سوداگر فرماندهی راهبردی بود که باید به لحاظ نقش آفرینی اش در ارائه طرح های نظامی- فرهنگی از او به «سردار ایده پرداز» یاد کرد. شهیدی که دایره نبوغ عملیاتی- فرهنگی اش حتی فراتر از مقطع جنگ کشیده شد.

- اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ،  فرماندهان سال های دفاع مقدس، هر کدام به تناسب توان، استعداد و همت خود گوشه ای از بار سنگین دفاع از سرزمین های اسلامی را به دوش کشیده و با مدیریت صحنه های جنگ، خالق شگفت انگیزترین پیروزی های بزرگی چون فتح المبین، بیت المقدس، والفجر8 و کربلای5 بودند، برای همین، امروزه هرکدام از آنان را به یک نام می شناسند: نابغه اطلاعاتی، سردار هور، سردار آتش،.... و سردار دل ها.
در این میان اما سردار سرلشکر شهید حاج احمد سوداگر، فرماندهی راهبردی بود که باید به لحاظ نقش آفرینی اش در ارائه طرح های نظامی- فرهنگی از او به «سردار ایده پرداز» یاد کرد. شهیدی که دایره نبوغ عملیاتی- فرهنگی اش حتی فراتر از مقطع جنگ کشیده شد و همواره تلاش داشت، در مقابله با نظریه هایی که ضمن نادیده گرفتن مطالعات علمی و تجربی فرماندهان جنگ، پیروزی های بزرگ رزمندگان در عملیات ها را زائیده نبرد موج های انسانی متأثر از هیجانات جوانی و حالات خاص معنوی جلوه دهند، با روش های بدیع به بازخوانی رخدادها و حوادث سال های جنگ بپردازد.
اگر چه حوصله این مقاله از بیان عملکرد چندین ساله آن شهید در طول سال های حیاتش خارج است اما در ذیل به مواردی از آن ها اشاره می شود:
1-تشکیل تیم های شناسایی زمینی
محدودیت دسترسی قوای اسلام به منابع اطلاعاتی و محرومیت آن ها از پهپادهای جاسوسی و حتی نقشه های عملیاتی و جغرافیایی، یک بی خبری محض از عمق راهبردی استقرار و آرایش قوای دشمن را سبب شده بود که جبهه خودی را به چالشی اساسی در برخورد با دشمن کشاند. برای برون رفت از وضعیت پیش آمده و با هدف طرح ریزی عملیاتی، شهید سوداگر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار