عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: احساس رضایت و خوشبختی مقوله ای درون روانی است و خیلی ربطی به موارد مالی ندارد.

لیلا عظیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: یکی از مواردی که در تبیین شرایط موجود مطرح است، وضعیت بیرونی از قبیل آرامش و ثبات شرایط اقتصادی است در حالی که برخلاف تصور بسیاری، داشتن احساس خوشبختی، یک رضایت درونی است و ارتباط چندانی با پول و ثروت زیاد ندارد.
این روان درمانگر تصریح کرد: برای خوشبخت بودن، کافی است آنچه هست را در کنار نداشته ها دید و ارزش نهاد. نگاهی که در تضادی پرواضح با تجربه این روزهای ما است که به رغم داشتن موقعیت های خوب اجتماعی، همچنان ناراضی و در جستجوی خوشبختی هستیم.
وی ادامه داد: رضایت در واقع رسیدن به یک تصویر ذهنی است که ما از خودمان در ارتباط با دیگران و جهان هستی ساخته ایم و خواسته های متناسب با آن ایجاد کرده ایم. دستیابی به این تصویر، حسی از دلشادی و موفق بودن ایجاد می کند که تکرار و تداوم آن همان تجربه خوشبختی و رضایت از زندگی است.
عظیمی با بیان اینکه هرچقدر این تصویر درونی منعطف تر باشد دستیابی به آن راحت تر است، افزود: هرچقدر تصویر درونی ما از خودمان و خواسته هایمان سخت گیرانه تر و ایده آل تر باشد به همان نسبت دستیابی به آن سخت تر می شود و احساس ناکامی بیشتری را به ما تحمیل می کند. در این حالت فرد برای تجربه احساس رضایت مجبور است انرژی روانی زیادی سرمایه گذاری کند که باعث احساس خستگی روانی در فرد می شود.
وی اضافه کرد: هرچقدر این تصویر ایده آل، غیرواقعی تر باشد دستیابی به آن غیر ممکن تر است و این ناکامی مستمر می تواند باعث ایجاد ملال و کلافگی می شود. در این حالت فرد به دنبال تجربه احساس کامیابی درمانده شده و در جستجوی شرایطی برای رهایی از این احساس ناخوشایند خودش را نیازمند تغییر ...

سرخط اخبار