طرح محدودیتهای کرونایی از بامداد روز اول آذر ۹۹ به مدت ۲ هفته درسراسرکشور اجرا شده است.بر این اساس در شهرهای استان اصفهان نیز که عموما در وضعیت قرمز هستند، فقط مشاغل گروه یک و ضروری مجاز به فعالیت هستند و فعالیت گروه های دیگرممنوع است. با توجه به این اعمال محدودیت ها، ۳۰۰ پاساژ موجود در اصفهان فعالیت شان به مدت ۲ هفته متوقف شده است و این در حالیست که در حدود ۵۰ درصد صنوف استان در پاساژها قرار دارند و تعطیل شده اند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار