استانداری اصفهان تصویب کرد حضور کارمندان با دورکاری و مرخصی در این هفته به حداقل برسد ومدیران کل و روسای ادارات مکلفند با اعمال مرخصی و شیفت کاری تا پایان هفته جاری، حضور کارمندان را به حداقل برسانند .

به گزارش خبرگزاری برنا ازاصفهان، سرپرست روابط عمومی استانداری اصفهان گفت:در ستاد مدیریت بیماری کرونای استان اصفهان مصوب شد: مدیران کل و روسای ادارات مکلفند با اعمال مرخصی و شیفت کاری تا پایان هفته جاری، حضور کارمندان را به حداقل برسانند.
میرزایی نیا در ادامه افزود: تاکید داریم که این هفته بیشتر مناسبات اداری به صورت دورکاری انجام شود و بانک ها هم حق ندارند هیچ چکی را تا روز ۱۵ فروردین برگشت کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار