تظاهرات هزاران پورتو ریکویی علیه فساد فرماندار

خبرگزاری مهر جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۶

ده ها هزار نفر از مردم پورتو ریکو که خواهان استعفای «ریکاردو راسلو» فرماندار این جزیره تحت کنترل آمریکا بودند، در خیابان های شهر «سن خوان» به تظاهرات پرداختند.

سرخط اخبار