گل سوم استقلال مقابل سایپا توسط غفوری از روی نقطه پنالتی را مشاهده کنید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار