با جدی تر شدن هشدار ها در خصوص قرنطیه خانگی، رفته رفته شاهد خلوت شدن معابر و بسته شدن مراکز مختلف شهر کیش هستیم.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری