نمایندگان قوه قضاییه را مکلف کردند برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حوزه های خاصی برای مجوزها و کسب و کار تعیین شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلس علنی امروز دوشنبه ۲۷ آبان ماه در ادامه رسیدگی به گزارشات ویژه کمیسیون حمایت ملی و اجرای اصل ۴۴ با افتتاح شعب رسیدگی به تخلفات حوزه مجوزهای کسب و کار موافقت کردند. از ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن، آنان با ۱۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این مصوبه موافقت کردند.
در این لایحه وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در وزارت کار تشکیل خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش، نمایندگان قوه قضاییه را مکلف کردند برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حوزه های خاصی برای مجوزها و کسب و کار تعیین شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار