دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: نباید دوقطبی کاذب «اقتصاد سلامت» ما را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی در توییتی اظهار کرد: مدل ایرانی برای مقابله با کرونا باید واجد ابتکارات انحصاری و بومی باشد. تبعات اقتصادی کرونا شدید است اما «پزشک و کارگر» دو پایه اصلی راهبرد عبور از بحران هستند، نباید دوقطبی کاذب «اقتصاد سلامت» ما را متوقف کند. سال هاست که هنر زندگی در بحران را آموخته ایم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار