ایام نوروز امسال با شیوع ویروس کرونا، مردم سراسر ایران از جمله هموطنان اهوازی جهت جلوگیری از همه گیری این ویروس خطرناک، دست بدست هم داده اند. افرادی چون پزشکان، پرستاران، کادر درمانی، جهادگران تولید ماسک و گان، شهروندان اهوازی داوطلب برای ضد عفونی شهرها و حتی اهوازی هایی که با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و ماندن در خانه سعی در قطع کردن زنجیره شیوع کرونا دارند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری