مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد محاسبات نشان می دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال هم چنان در بازار کار باقی می ماندند، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به جای 9.8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار 1399» آورده است؛ بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار 1399 نشان دهنده کاهش 1/1 درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار 1398 است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.
نتایج بررسی ها در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می دهند و عمده شاغلین به صورت کارکن مستقل فعالیت می کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می ماندند، نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9/8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می رسید.
براساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان می دهد که از سیاست پرداخت بیمه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار