یک مرغ دریایی که روی دریاچه ای در منطقه توفینو کانادا فرود آمده بود، مورد حمله عقاب قرار گرفت.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار