اورانگوتان استرالیایی اسفنج به دست مشغول تمیزکاری است این اورانگوتان اسفنجی به دست گرفته و تلاش می کند در عملیات تمیز کردن باغ وحشی در استرالیا نقشی ایفا کند. باغ وحش پرت از روز ۲۴ مارس به طور موقت تعطیل شد.

برترین ها: به نقل از رسانه فارسی زبان؛ اورانگوتان استرالیایی اسفنج به دست مشغول تمیزکاری است این اورانگوتان اسفنجی به دست گرفته و تلاش می کند در عملیات تمیز کردن باغ وحشی در استرالیا نقشی ایفا کند.
باغ وحش پرت از روز ۲۴ مارس به طور موقت تعطیل شد. این اورانگوتان اسفنجی به دست گرفته و تلاش می کند در عملیات تمیز کردن باغ وحشی در استرالیا نقشی ایفا کند. باغ وحش پرت از روز ۲۴ مارس به طور موقت تعطیل شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار