اکوفارس: مدرس خیابانی، صادرات را بهترین راه تحقق شعار جهش تولید دانست و گفت: تکمیل زیرساخت های تجاری نیمه تمام و تقویت پایانه های صادراتی موجود، در دستور کار جدی وزارت صمت قرار دارد.

به گزارش اکوفارس به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه پیگیری آخرین وضعیت صادرات و ایجاد زیرساخت های صادراتی گفت: اعتقاد ما این است که امسال که سال جهش تولید، نامگذاری شده است، اولویت کشور، تولید تعیین شده و قرار است که از قبل جهشی که برای تولید رخ می دهد، سایر حوزه های اقتصادی کشور نیز به حرکت درآید، اما برای کمک به جهش تولید، حوزه تجارت و مشخصا صادرات، عاملی فوق العاده تعیین کننده و اثرگذار است و از قبل افزایش صادرات می توان، ظرفیت های صادرات کشور را شکوفا کرده و جهش تولید را معنادار کرد.
قائم ‍مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان موضوع ورود موقت، یکی از راهکار هایی است که نه تنها منجر به رشد صادرات و درآمد های ارزی خواهد شد، بلکه با توجه به اینکه بسیاری از ظرفیت های تولیدی ایجاد شده در سنوات گذشته، مازاد بر نیاز کشور بوده و هم اکنون خالی هستند، اما به دلیل این که بازار داخلی کشور، کوچک شده است، باید برای این ظرفیت مازاد، راهکار هایی اندیشیده شود.
وی تصریح کرد: راهکار اصلی برای به کارگیری این ظرفیت مازاد، صادرات است تا بتوان بخشی از منابع داخلی خود که امکان صادرات دارد را فعال کرد؛ اما بخش دیگری که می تواند به رونق تولید و صادرات کشور منتج شود، تمرکز بر منابع وارداتی از سایر کشور های دنیا است که تولید از طریق آنها، ایجاد ارزش افزوده کرده و برای کشور درآمدزایی را به همراه دارد؛ این روش همان ورود موقت است که مواد اولیه خارجی به کشور وارد کرده و تبدیل به یک محصول باارزش نموده و صادر کنیم.
ماموریت ویژه سازمان توسعه تجارت برای نهایی کردن پرونده ورود موقت
مدرس خیابانی با بیان اینکه در مورد ورود موقت، علیرغم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار