نقل ارومیه، یکی از سوغاتی های نامی در کشور می باشد که طعم وصف ناپذیرش ، طرافداران زیادی را به سمت خود کشانده ، از انواع نقل می توان بادامی(که به نوع ریز آن ابریشمی گفته می شود)، گردویی(شاه پسند) و پسته ای در اندازه های مختلف را نام برد. باتوجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت نامطلوب اقتصادی ، تولید نقل در ارومیه طی چندماه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.
سرخط اخبار