جماران: اخیرا خانم فائزه هاشمی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهارنظراتی را در خصوص سیاست های جمهوری اسلامی اسلامی در قبال رژیم جعلی صهیونیستی و نیز ارتباط کشورهای اسلامی با این رژیم بیان کرد.
این اظهارات با واکنش های مختلفی در میان سیاسیون و رسانه های داخل و خارج کشور مواجه شد.
در همین خصوص دکتر حمید انصاری یادداشتی را نگاشته است که متن آن در پی می آید:
حمید انصاری
اخیرا اظهار نظری نسنجیده در موضوع فلسطین و ماهیت رژیم صهیونیستی انتشار یافت که بلافاصله مورد استقبال رسانه های وابسته به این رژیم قرار گرفت. از آنجا که مطالبه حق بازگشت صاحبان سرزمین فلسطین و پایان دادن به تداوم غصب آن از نقاط مشترک تمام مسلمانان و یکی از مهمترین مولفه های مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد در عین احترام به حق آزادی اظهار نظر شهروندان (البته با رعایت قوانین موضوعه کشور)، تأسف عمیق خویش را از این اظهارات ابراز داشته و وظیفه دانستم چند نکته را صرفا به عنوان نظر شخصی خویش با خوانندگان محترم در میان بگذارم.
- اشتباه آشکار گوینده این است که غصب فلسطین را موضوعی تاریخی و مربوط به گذشته دانسته و با قیاس مع الفارق آن با جدایی بحرین از ایران و تشکیل مجدد جمهوری های مستقل در قلمرو شوروی سابق و یا وحدت دو آلمان و جدایی دو کشور کره چنین نتیجه گرفته است که همانگونه که وضعیت فعلی این کشورها را به رسمیت می شناسیم می توان عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی را هم مورد تأمل قرار داد! درحالی که :
- جدایی بحرین از ایران نتیجه خیانت شاه بود که به فرمان انگلیسیها از جیب ملت ایران حاتم بخشی کرد و این ننگ را در کارنامه دودمان پهلوی ثبت نمود. در واگذاری ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار