معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور درباره توجه به مسائل زنان و خانواده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مطابق با تبصره ۱۶ بند "۱" لایحه بودجه ۱۴۰۰، «اولویت وام های اشتغال سازمان بهزیستی با زنان سرپرست خانوار است». همچنین در همین تبصره بند "ج" آن قید شده است که «وام قرض الحسنه دیه زندانیان نیازمند، برای زنان زندانی و زندانیان بدهکار مهریه، اولویت دارد».

معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا، درباره توجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مباحث فرزندآوری، گفت: در تبصره ۱۶ بند "ه" این لایحه در جهت «حمایت از فرزند آوری؛ بانک مرکزی مکلف شده است تا ۷۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال های ۹۹ و یا ۱۴۰۰ شده و یا می شوند، قرار دهد». این طرح به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و با تغییراتی تصویب و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قرار گرفت تا بتواند گامی در جهت حمایت از فرزندآوری بردارد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به اولویت های مهمی نظیر مشکلات اقتصادی مردم، مباحث اشتغال، اقشار آسیب پذیر، رشد اقتصادی در زمینه های مختلف و از همه مهم تر موضوع کرونا توجه ویژه ای شده است. در کنار این مباحث این لایحه به چندین موضوع در ارتباط با زنان نیز توجه ویژه ای نشان داده است.
توجه به شاغلان صنایع دستی و قالیبافان در بودجه ۱۴۰۰
به گفته ابتکار، در تبصره ۱۴ این لایحه به «تامین بودجه حق بیمه سهم اقشار خاص از جمله قالی بافان، شاغلان صنایع دستی و زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست» اشاره شده است. همچنین از این جهت که بیش از ۷۰ درصد از قالیبافان و ۸۵ درصد از صنعتگران صنایع دستی را زنان تشکیل می دهند، می توان گفت توجه خوبی به این قشر از زنان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است.
نگاه بودجه ای به «توانمند سازی صندوق های خرد زنان روستایی» برای اولین بار
همچنین در تبصره ۱۶ به «توانمند سازی صندوق های خرد زنان روستایی» توجه ویژه ای شده است. همچنین برای نخستین بار است که در لایحه بودجه به این موضوع توجه شده که نشان دهنده رویکرد خوب دولت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار