مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور گفت: هیچگونه کمبودی برای تأمین کود کشاورزان کشور وجود ندارد.
به گزارش ایلنا از سمنان، حمید رسولی اظهار داشت: برنامه ابلاغی تأمین و توزیع کود های یارانه ای به شرکت خدمات حمایتی حدود سه میلیون تن کود را در بر می گیرد که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن کود های ازت و ۶۰۰ هزار تن کود های فسفات و پتاس است.
وی افزود: کشور در حوزه تأمین کود ازت کاملاً خودکفا است و تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کود ازت تحویل بخش کشاورزی شده است که این مقدار نسبت به ۱۰ سال اخیر بی نظیر بوده است.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور بیان کرد: در زمینه تأمین کودهای فسفات و پتاس نیز بخش قابل توجهی در حال حاضر وارداتی است که واردات این کودها انجام شده است.
رسولی با اشاره به تغییر نرخ ارز و نوسانات ایجادشده در این زمینه گفت: در کشور هیچ مشکلی در حوزه تأمین کودهای فسفاته و پتاسه وجود ندارد و نهاده در حال حاضر به میزان کافی تهیه و در اختیار کشاورزان سراسر کشور قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد از برنامه ابلاغی تأمین و توزیع کودهای فسفاته و پتاسه تاکنون محقق شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار