پول نیوز - شرکت «شوکو پارس» در اندیشه افزایش سرمایه سنگین 996 درصدی به سر می برد.

به گزارش واحد تحلیل و ارزیابی پول نیوز (تاپ)، هیئت مدیره شرکت «شوکو پارس» خبر از افزایش سرمایه داد.
بر اساس این گزارش، سرمایه 36.5 میلیارد ریالی این شرکت قرار است با افزایش 996 درصدی، به 400 میلیارد ریال برسد.
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و همچنین سود انباشته محل های این افزایش سرمایه به شمار می رود. بر مبنای آخرین صورت های مالی منتشر شده، این شرکت بالغ بر 54 میلیارد ریال سود انباشته دارد که حدود 28.5 میلیارد ریال معادل 8 درصد از محل سود انباشته افزایش سرمایه انجام خواهد شد.
اصلاح ساختار مالی و بهبود وضعیت مالکانه و گسترش فعالیت های شرکت، از جمله اهداف «غشوکو» به شمار می رود. بخشی از آورده حاصل از افزایش سرمایه صرف خرید دستگاه بستنی زمستانی و دستگاه بارلاین خواهد شد. برآورد شده این طرح تأثیرات قابل توجهی بر افزایش بهره وری، کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفی محصولات تولیدی داشته باشد.
«غشوکو» پیش بینی کرده در صورت انجام افزایش سرمایه 116 میلیارد ریال سود خالص در سال 99 کسب کند اما؛ بدون افزایش سرمایه مبلغ سود خالص در حد 56 میلیارد ریال خواهد بود.
شایان ذکر است که در این گزارش برای سال 98 سود خالص 37 میلیارد ریالی برآورد شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار