در نشستی که در خبرگزاری آنا با حضور رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اساتید به تبیین مسائل مهم پیرامون «ترویج علم» و چالش های پیش رو پرداختند.

به گزارش خبرنگار آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، با توجه به اهمیت ترویج علم برای توسعه کشور در بخش های مختلف و عدم توجه کافی نهادهای متولی در پیش گیری از پرداخت سطحی به ترویج و توسعه علم در جایگاه حقیقی آن، خبرگزاری آنا را بر آن داشت تا در راستای سیاست ذاتی خود در سلسله گفتگوهایی پای صحبت نخبگان و اساتید دانشگاه بنشیند و با ارائه راهکارهایی که برگرفته از مسیر موفقیت های علمی این نخبگان است دانشجویان و علم دوستان را با ارائه الگوهای موفق در این عرصه، بیش ازپیش به علم اندوزی و تلاش در راستای فراگیری علم و دانش ترغیب کند.
در ادامه مشروح گپ وگفت استاد مسعود پارسانیا رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و استاد نصیر دهقان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران را با خبرگزاری آنا می خوانید.
آنا: به نظر شما برای ترویج علمی باید چه رویکردی در پیش گرفت؟ دانشگاه ها چقدر می توانند در این مسیر اثرگذار باشند؟
پارسانیا : موضوع ترویج علم خیلی وسیع است و می توان این موضوع را با ابزار رسانه در حوزه های مختلف توسعه داد. دانشگاه ها هم در ترویج علم اثرگذار هستند؛ اما ترویج علم در دانشگاه ها منحصر به گروهی خاص که همان دانشجویان است برمی گردد، موضوع مهم دیگر درباره دانشگاه ها تولید علم است. تولید علم به واسطه تحقیقات دانشمندان و اساتید در قالب پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی رخ می دهد. این تولید علم به هدف خاصی منجر می شود که می تواند گرهی از گره های مردم را بگشاید.
در دانشگاه آزاد اسلامی نیز نظام موضوعات مطرح شده است تا بر اساس توانایی ها و پتانسیل های استان های کشور موضوع و چالش خاصی برای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار