جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز شنبه ۳ آبان ۹۹ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی ؛جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز شنبه ۳ آبان ۹۹ اعلام شد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ۸ تا ۸.۳۰ آشنایی با سیستم دوربین مداربسته - رشته الکترونیک و برق قدرت- پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تعمیرات سیستم سوخت و جرقه /پودمان یک - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۹ تا ۹.۳۰ نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ آشنایی با نور و پنجره ها - رشته تصویر سازی - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ متره و برآورد- رشته نقشه کشی - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری
دوره ابتدایی
ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی -واژگان و مکالمه درس ۱ پایه هفتم
ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ زبان انگلیسی - تمرین درس ۲
ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی - Language Melody پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی- تولید محتوای الکترونیکی (کار عملی)
متوسطه دوم
ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲ - علوم ۶
ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار