رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دولت در تهران تا پایان آبان ماه گفت: به جز کارمندان سایر افراد جامعه نیز نقش موثری در اجرای دورکاری حداکثری دارند؛ زیرا زمانی که استراتژی در خانه ماندن اتخاذ می شود بخش خصوصی نیز باید خود را همراه و همگام این استراتژی کند چراکه دود شیوع این ویروس به چشم همه افراد می رود.

سیدحسن موسوی چلک در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط بحرانی باید براساس شرایط و نوع بحران، برای کنترل وضعیت تصمیماتی اتخاذ شود، گفت: باتوجه به ماهیت مشخص بحران کرونا، یکی از مهم ترین راه های مقابله «پیشگیری» است.
وی ادامه داد: اما برای اینکه پیشگیری صورت گیرد باید سیاست های متفاوت و متعددی اتخاذ شود؛ یکی از این سیاست ها کاهش تردد است، چراکه طبق گفته صاحب نظران در خانه ماندن یکی از راه های موثر برای کاهش انتقال این ویروس است.
موسوی چلک اظهار کرد: در اوایل شیوع ویروس کرونا شرایط به گونه ای کنترل شد که میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به کمتر از ۱۰۰ نفر رسید، اما اکنون باید سیاست های جدیدتری اتخاذ شود تا هم به کاهش تردد و هم به حفظ سلامت مردم کمک کند. به نظر باتوجه به وضعیت بیماری که طی این چند روز با آن روبه رو بودیم و همچنین پیش بینی هایی که از شرایط بیماری در آبان ماه صورت گرفته است دورکاری می تواند یکی از راه های کاهش تردد باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دولت در تهران تا پایان آبان ماه ابراز امیدواری کرد و گفت: شاید همین کاهش تردد ۵۰ درصدی ادارات، مشروط بر همراهی و همکاری مردم با ماندن در خانه، راهی برای کاهش انتقال ویروس باشد، البته مسئولان ادارات نیز باید در این زمینه همکاری و مدیریت درستی داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از مشکلات جامعه ناشی از زیرساخت های فناوری است، اظهار کرد: نقش دورکاری برای مواردی که قابلیت اجرا دارد باید در شرایط بحرانی و غیر بحرانی فراهم باشد. از سوی دیگر به جز کارمندان نیز سایر افراد جامعه نقش موثری دارند؛ زیرا زمانی که ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار