بیماران کرونایی بیمه شده غرامت دستمزد ایام بیماری می گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز لرستان ؛ مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: به افراد متاهلی که متکفل دارند به میزان سه چهارم حقوق و مزایا در آخرین سه ماه دستمزدشان غرامت ایام بیماری دستمزد پرداخت می شود.
جهانی افزود: به افراد مجرد نیز دو سوم مبنای دستمزدشان در 90روز آخر به عنوان غرامت ایام بیماری پرداخت می شود.
این ایام علاوه بر اینکه مبالغی به صورت یکجا به بیمه شدگان پرداخت می کند به عنوان سابقه بیمه ای و ایام بیمه پردازی محسوب و سوابق بیمه ای برای بیمه شدگان لحاظ می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار