عکس های برگزیده با موضوع آب و هوا که سوژه هایی همچون طوفان و منظره های منجمد را به تصویر می کشند به عنوان نامزدهای نهایی رقابت عکاس سال آب و هوا ۲۰۲۰ که توسط انجمن سلطنتی هواشناسی برگزار می شود، معرفی شدند.

سرخط اخبار