آبگرفتگی بزرگراه بندر شهید رجایی بندرعباس

دریافت خبر : دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۸
آبگرفتگی بزرگراه بندر شهید رجایی بندرعباس

بارندگی روزهای گذشته باعث آبگرفتگی بزرگراه بندر شهید رجایی حدفاصل نیروگاه بندرعباس تا مقابل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس شد.

[ مشاهده متن کامل آبگرفتگی بزرگراه بندر شهید رجایی بندرعباس خبرگزاری مهر ]