رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاک سازی محیطی شهدای مدافع سلامت، هم زمان با روز پاسدار در سپاه الغدیر یزد برگزارشد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار