وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری تاکید کرد که عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز، یک پیروزی برای آرمان چندجانبه گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه مان به شمار می آید.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری به مناسبت پایان تحریم های تسلیحاتی ایران اعلام کرد: روزی بسیار مهم برای جامعه بین المللی که - در مخالفت با تلاش های بدخواهانه آمریکا - از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برجام حفاظت کرده است. عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز، یک پیروزی  برای آرمان چندجانبه گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه مان به شمار می آید.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار