خانه علوی ملقب به موزه سفال، از بناهای دوره قاجار و پهلوی است. این خانه در ابتدا توسط خانواده متمول صرافلار ساخته شده است. این خانه تاریخی پس از واگذاری به افراد مختلف، در نهایت توسط خانواده علوی خریداری می گردد و تا امروز نیز با نام آخرین مالک آن یعنی خانواده علوی شناخته می شود. خانه علوی تبریز پس از مرمت و رسیدگی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، به موزه سفال تغییر کاربری داد و امروزه نیز به همین منظور مورد استفاده افراد قرار می گیرد.
در گذشته شهرتبریز دارای هشت دروازه اصلی بوده است که یکی از آنها معروف به دوه چی(شتربان) بوده و خانه علوی نیز در همین محله واقع شده است. کلیت عمارت پلانی مستطیل شکل می باشدکه فضاها را باساختار خطی در خودجای داده است. معماری بنا همانند سایر بناهای تاریخی این اقلیم به صورت درونگرا طراحی شده است.به همین دلیل هم تمامی پنجره های این عمارت به سمت حیاط گشوده می شوند.
پس از گذر از کوچه ی نسبتاباریک، به ورودی بنا می رسیم که در ضلع جنوبی واقع شده است. پس از گذر از درب ساختمان با حیاط مستطیل شکل وسیعی مواجه می شویم. در راستای ورودی حوضی زیبا به همراه دوباغچه در طرفینش وجود دارد که شکوه بنا را دوچندان کرده است. ازپشت درختان، عمارت آجری با تزئینات گچ کاری شده با ایوانی بلند و چشمگیر به شکل متحیر کننده ای خود نمایی می کند. طبق شواهد باستانی در گذشته فضای ورودی برای حفظ حریم خانه دارای هشتی بوده است که در حال حاضر از بین رفته و ورود از طریق دالانی میسر است.
عمارت در دو طبقه، زیر زمین و طبقه فوقانی با نمایی متقارن احداث شده است. در قسمت اصلی ساختمان اتاق شاه نشین قرار داردکه به اتاق پنج دری معروف است و فضاهای ...

سرخط اخبار