معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خطاب به دانشجویانی که در روزهای اخیر به گرانی بنزین اعتراضاتی داشتند، گفت: ما باید اعتراض خودمان را به صورت منطقی و در قالبی که بتوان از آن دفاع کرد، بیان کنیم.

آفتاب نیوز :
«غلامرضا غفاری» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه ها باید علاوه بر بحث آموزش به مقوله های دیگری مانند مهارت های ارتباطی نیز بپردازند، گفت: دانشگاه های ما امروزه در مسیر رسیدن به دانشگاه های چندمنظوره هستند، زمانی که ما بحث دانشگاه اجتماعی و ارتباط جامعه با دانشگاه را مطرح می کنیم، طبیعتا دانشگاه نیز نباید خودش را در آموزش صرف محصور کند. آنچنان که دانشگاه های ما بعضا عده ای از اصحاب علم را به لحاظ ذهنی و نظری قانع می کنند، باید بتوانند جوامع را نیز قانع کنند.
وی ادامه داد: دانشگاه ها برای اینکه به مرحله اقناع جامعه برسند، طبعا باید آموزش، پژوهش و خدماتی که ارائه می دهند را وسعت و گستره بیشتری ببخشند. بر همین مبناست که ما تاکید داریم دانشگاه ها ابعاد مختلف را مدنظر قرار دهند، زیرا انتظار و مطالبه ای که جامعه و حتی مجموعه سیاستگذاران از دانشگاه ها دارند، زیاد است، بنابراین دانشگاه حتما باید در این زمینه به ایفای نقش خود بپردازد.
غفاری بیان کرد: از طرف دیگر دانشجویان برای اینکه بتوانند به چنین مساله ای پاسخ دهند، قطعا باید متوجه این مساله باشند که صرف داشتن آموزش های فنی و حرفه ای نمی توانند با جامعه ارتباط برقرار کنند. البته که این آموزش ها شرط لازم هستند و دانشجویان باید آن را به طور کامل فرا بگیرند، ولی برای اینکه بتوانند هرچه که فراگرفته و یا کسب کرده اند را به خوبی به جامعه ارائه دهند، نیاز به توانایی هایی از جمله توانایی های مهارتی، گفت وگو و توانایی برقراری ارتباط دارند. ما یک سری کارگاه را برگزاری کردیم که فلسفه برگزاری آنها همین بود که توانمندی های ارتباطی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار